AB Alleparken V


Frederiksberg Alle 96, 1820 Frederiksberg C

Dr. Primesvej 7-9-11, 1854 Frederiksberg C


E-mail: info@alleparkenv.dkVelkommen til Andelsboligforeningen Alleparken V

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

Lidt historie


Omkring nytåret 1944/1945 var tyskerne ved at optrævle den danske modstandsbevægelse. Som modtræk bad modstandsbevægelsen det engelske Royal Air Force bombe Gestapos hovedkvarter i Shell Huset på hjørnet af Vester Farimagsgade og Kampmannsgade – et præcisionsbom- bardement af de nederste etager, fordi tyskerne i tagetagen havde anbragt fremtrædende medlemmer af modstandsbevægelsen som bombeskjold. Man håbede på den måde at pacificere Gestapo permanent og med et minimum af ofre oppe under taget.

Da første gruppe af RAF bombemaskinerne var på vej ind over godsbaneterrænet i lav højde for at undgå antiluftskytset, ramte førerflyet en lysmast. Flyets haleror blev beskadiget og det styrtede ned i det daværende garageanlæg ved Dr. Priemes Vej, og flyet brændte op. På grund af dårlig sigtbarhed opfattede de følgende fly  branden som bombemålet og kastede deres bomber over den franske skole - dér, hvor Alléparken III og IV ligger i dag. Ud over den franske skole blev en række omkringliggende boligblokke også ødelagt. De blev revet ned, så vi i dag tillige finder tilsvarende nyere boligblokke på Maglekildevej.

Arkitekt Ole Hagen udarbejdede omkring 1950 tegninger til Alléparken, der stod færdig i 1954, hvor de første lejere i udlejningsejendommen Alléparken V kunne flytte ind.


Andelsboligforeningen

I 1984 skulle ejendommen sælges, og der var stor tilslutning blandt beboerne til at overtage ejendommen. Den stiftende generalforsamling fandt sted 5. januar 1984, og andelsboligforeningen var en realitet.Det er kun andelshavere, som kan indstille en person til foreningens ventelister.